პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადები უნდა წარმოადგინონ მხოლოდ ქართულ ენაზე.
პროგრამა ინიცირებულია და მის განხორციელებას კოორდინაციას უწევს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენს 50,000,000 ლარს.
პროგრამა განხორციელდება საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში და თვითმმართველ ქალაქში.
განაცხადების მიღება ახალი და მეორადი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის მიმართულებით შეჩერებულია.
მეორადი კომბაინის შეძენის შემთხვევაში განაცხადების მიღება შეჩერებულია.

2022 წლის 12 აპრილის მდგომარეობით, სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამაში 3,811 განაცხადია მიღებული, 2,332 განაცხადი დამტკიცდა, სააგენტოს თანადაფინანსება 46,000,000 ლარს შეადგენს.

  • 20,000 ლარამდე - ღირებულების ტექნიკის თანადაფინანსების მოთხოვნით გაკეთებულია - 1,153 განაცხადი.
  • 20,000-დან - 100,000 ლარამდე ღირებულების ტექნიკის თანადაფინანსების მოთხოვნით გაკეთებულია 2,213 განაცხადი.
  • 100,000 ლარი და მეტი ღირებულების ტექნიკით თანადაფინანსების მოთხოვნით გაკეთებულია 405 განაცხადი.
როგორ შეგიძლიათ განახორციელოთ პირველადი რეგისტრაცია ვებ-გვერდზე ?
როგორ შეძლებთ განაცხადის გაკეთებას ?
ანგარიშზე შესვლა
დარწმუნდით რომ რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ გაიარეთ ელ. ფოსტის ვალიდაცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ავტორიზაციას ვერ შეძლებთ.
ავტორიზაციისას დარწმუნდით რომ მოწყობილობაზე არჩეული გაქვთ შესაბამისი ენა და სიმბოლოების სიმაღლე ( Caps Lock ).
ანგარიშთან დაკავშირებულ სხვა პრობლემებზე ისარგებლეთ ონლაინ ჩათით ან დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე 1501.
ნებისმიერი არასანქცირებული ქმედება ჩაინიშნება და გამოყენებული იქნება შესაბამისი ზომები.
ავტორიზაცია
ანგარიშის რეგისტრაცია
დარწმუნდით რომ რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ გაიარეთ ელ. ფოსტის ვალიდაცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ავტორიზაციას ვერ შეძლებთ.
ავტორიზაციისას დარწმუნდით რომ მოწყობილობაზე არჩეული გაქვთ შესაბამისი ენა და სიმბოლოების სიმაღლე ( Caps Lock ).
ანგარიშთან დაკავშირებულ სხვა პრობლემებზე ისარგებლეთ ონლაინ ჩათით ან დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე 1501.
ნებისმიერი არასანქცირებული ქმედება ჩაინიშნება და გამოყენებული იქნება შესაბამისი ზომები.
რეგისტრაცია